ગૃહ રક્ષક દળ
http://www.homeguards.gujarat.gov.in

પ્રવૃત્તિઓ

5/27/2022 9:14:07 AM

મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓ
 

 

સલામતી બંદોબસ્ત

નાગરિક સંરક્ષણના કેટેગરીઝ શહેરમાં બચાવ કામગીરી

   

સેરિમોનિયલ પરેડ

રક્તદાન શિબિર

 

  • કુદરતી આફતમાં રાહતકાર્ય
  • માનવસર્જિત આફતમાં સહાય                                      
  •  વૃક્ષારોપણ
  • પ્રૌઢ શિક્ષણના વર્ગો
  • મોન્યુમેન્ટ ક્લીનિંગ
  • રમતગમત

સરહદી વિસ્તાર વિકાસ કાર્યક્રમ (૧૦૦ ટકા કે.પુ.યો.) હેઠળ રાજ્યના સરહદી વિસ્તારોના સમતોલ વિકાસ માટે તેમ જ વિસ્તાર અને વસ્તીને અનુલક્ષીને આયોજન પંચ તરફથી અનુદાન મળે છે. આ અનુદાનનો ઉપયોગ સરહદી વિસ્તારના ત્રણ જિલ્‍લાઓના સરહદના તાલુકાઓમાં બોર્ડરવિંગ માટે બાંધકામ, મોબિલિટી, પાણીસુવિધા જેવી કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે.

 

 
પોલીસ આધુનિકીકરણ યોજના અંતર્ગત હોમગાર્ડઝ આધુનિકીકરણ યોજના હેઠળઃ-

  1. તાલીમ કેન્દ્ર, કચેરીનાં મકાનો તેમ જ જવાનોનાં રહેઠાણોના બાંધકામની કામગીરી પોલીસ હાઉસિંગ કોર્પોરેશન દ્વારા હાથ ધરાય છે.

  2. મોબિલિટી, કોમ્યુનિકેશન, ઓફિસ ઓટોમેશનનાં સાધનો પોલીસ દ્વારા ખરીદી કરી પૂરાં પાડવામાં આવે છે.