હું શોધું છું

હોમ  |

સંપર્ક
Rating :  Star Star Star Star Star   

ડાયરેક્ટર જનરલ હોમગાર્ડઝ એન્ડ સિવિલ ડિફેન્સ,

                         હોમગાર્ડઝ ભવન, AMTS બસ સ્ટેન્ડની બાજુમાં,

                         લાલદરવાજા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧,

                        ટેલિફોન નંબર

                        કન્ટ્રોલ રૂમ ૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૨/૨૫૫૦૬૦૨૩ ,

                        ફેક્સ નં. ૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

                        ઈ-મેલ એડ્રેસ- sc-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

 

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 14-07-2020