હું શોધું છું

હોમ  |

સિધ્ધીઓ
Rating :  Star Star Star Star Star   

સિધ્ધીઓ

માનનીય રાજયપાલશ્રીના જાહેર થયેલ ચંન્દ્રકોના અધિકારી / સભ્યોના નામોની યાદી

    હોમગાર્ડઝ

અ.ન.

સભ્યનુ નામ

જીલ્લાનુ નામ

સભ્ય

શ્રી શૈલેષભાઇ બાલુભાઇ માછી

વડોદરા ગ્રામ્ય

હોમગાર્ડઝ

ગ્રામ રક્ષકદળ

શ્રી સંજયભાઇ પુંજાભાઇ વસાવા

વડોદરા ગ્રામ્ય

જી.આર.ડી. સભ્ય

શ્રી મહેશભાઇ શામળભાઇ વસાવા

વડોદરા ગ્રામ્ય

જી.આર.ડી. સભ્ય

શ્રી કાલીદાસ મયજીભાઇ વસાવા

વડોદરા ગ્રામ્ય

જી.આર.ડી. સભ્ય

 

માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના જાહેર થયેલ ચંદ્રકોના અધિકારી / સભ્યોના નામોની યાદી 

       

અ.ન.

સભ્યનુ નામ

જીલ્લાનુ નામ

સભ્ય

શ્રી પરબતભાઇ કરશનભાઇ વાઢીયા

પોરબંદર

પ્લાટુન સાર્જન્ટ

શ્રી દાનાભાઇ રેવાભાઇ મકવાણા

અરવલ્લી

કંપની કવાર્ટર માસ્ટર

શ્રી અનીલ મનુભાઇ જીતીયા

રાજકોટ શહેર

પ્લાટુન સાર્જન્ટ

શ્રી અરવિંદભાઇ ચીમનભાઇ તડવી

છોટાઉદેપુર

સેકશન લીડર

શ્રી સુરેશકુમાર મનજીભાઇ પાઘડાળ

અમરેલી

પ્લાટુન સાર્જન્ટ

શ્રી કાલીદાસ પુંજાભાઇ વણકર

સાબરકાંઠા

પ્લાટુન સાર્જન્ટ

શ્રી શામળભાઇ કરમશીભાઇ દેસાઇ

અરવલ્લી

પ્લાટુન સાર્જન્ટ

શ્રી ભગુભાઇ રાયલુભાઇ માહલા

વલસાડ

સેકશન લીડર

શ્રી સરદારજી લાઘાજી ઠાકોર

ગાંધીનગર

પ્લાટુન સાર્જન્ટ

૧૦

શ્રી મદારશા કાલુશા ફકીર

મહેસાણા

હોમગાર્ડઝ

૧૧

શ્રી ચેતનકુમાર જયંતિલાલ વ્યાસ

રાજકોટ ગ્રામ્ય

સેકશન લીડર

૧૨

શ્રી અમરસિંહ માનસિંહ પરમાર

વડોદરા ગ્રામ્ય

સેકશન લીડર

૧૩

શ્રીમતી રેશ્મા રાજુભાઇ ઠાકોર

વડોદરા શહેર

સેકશન લીડર

૧૪

રેખાબેન ઇશ્વરભાઇ તડવી

વડોદરા શહેર

હોમગાર્ડઝ

૧૫

શ્રી અતુલ પ્રહલાદભાઇ ઠાકર

ગીર-સોમનાથ

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ

૧૬

શ્રી ભાવેશભાઇ દલપતભાઇ ભગત

અમદાવાદ શહેર (પશ્રિમ)

ડીવીઝનલ કમાન્ડર

૧૭

શ્રી ઘનશ્યામભાઇ મધુભાઇ કચ્છી

અમરેલી

પ્લાટુન કમાન્ડર

૧૮

શ્રી પ્રાગજીભાઇ કાનજીભાઇ ભુડિયા

જુનાગઢ

પ્લાટુન કમાન્ડર

૧૯

શ્રી ભીખુભાઇ વિરજીભાઇ માઢક

અમરેલી

પ્લાટુન કમાન્ડર

૨૦

શ્રી જશવંતકુમાર માવાભાઇ બામણીયા

પંચમહાલ-ગોધરા

કંપની કમાન્ડર

૨૧

શ્રી ઇશ્વરકુમાર પ્રેમજીભાઇ ડાભી

અમદાવાદ રૂરલ

કંપની કમાન્ડર

૨૨

શ્રી અનીલભાઇ જયંતિભાઇ પટેલ

ખેડા-નડીયાદ

કંપની કમાન્ડર

૨૩

શ્રી દિનેશકુમાર ધુળાભાઇ પટેલ

અરવલ્લી

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ

૨૪

કુ. હંસા ડુંગરભાઇ મકાણી

અમરેલી

સીનયર પ્લાટુન કમાન્ડર

૨૫

શ્રી પુષ્પેન્દ્રસિંહ છત્રસિંહ ઠાકોર

છોટાઉદેપુર

પ્લાટુન કમાન્ડર

૨૬

શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર કેશવભાઇ પરમાર

જામનગર

સીનીયર પ્લાટુન કમાન્ડર

૨૭

શ્રી દિપકભાઇ આત્મારામભાઇ પટેલ

અમ.શહેર(પૂર્વ)

કંપની કમાન્ડર

૨૮

શ્રી ગૈારાંગકુમાર ચંન્દ્રકાંત જોષી

વડોદરા ગ્રામ્ય

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ

૨૯

શ્રી કાંતિભાઇ અંબાલાલ પટેલ

હેડકવાર્ટસ અમદાવાદ

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર

૩૦

શ્રી જીલુભાઇ ટપુભાઇ ખુમાણ

અમરેલી

સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટૃકટર

બોર્ડરવીંગ હોમગાર્ડઝ

અ.ન.

સભ્યનુ નામ

જીલ્લાનુ નામ

સભ્ય

શ્રી ગેમરસિંહ રાયસિંહ સોઢા

બટાલીયનનં.૨ કચ્છ-ભૂજ

હવાલદાર

શ્રી રમણભાઇ જીવાભાઇ ખરાડી

બટાલીયનનં.૧ પાલનપુર

ગાર્ડઝમેન

શ્રી ઐયુબભાઇ નબીભાઇ મનસુરી

બટાલીયનનં.૧ પાલનપુર

ગાર્ડઝમેન

શ્રી વિરચંદભાઇ દયારામ શ્રીમાળી

બટાલીયનનં.૧ પાલનપુર

ગાર્ડઝમેન

શ્રી હિરાલાલ મોહનલાલ પ્રજાપતિ

બટાલીયનનં.૨ કચ્છ-ભૂજ

નાયબ સુબેદાર પ્લાટુન કમાન્ડર 

નાગરિક સંરક્ષણ તંત્ર

અ.ન.

સભ્યનુ નામ

જીલ્લાનુ નામ

સભ્ય

શ્રી વિરેન્દ્રસિંહ મંગળસિંહ જાડેજા

અમદાવાદ(વડી કચેરી)  

કચેરી અધિક્ષક

ગ્રામરક્ષકદળ

 

અ.ન.

સભ્યનુ નામ

જીલ્લાનુ નામ

સભ્ય

શ્રી ગણપતભાઇ નાથુભાઇ સોલંકી

નવસારી

જી.આર.ડી સભ્ય

શ્રી ગોપાલ રામજી કાણકીયા

પોરબંદર

એસ.આર.ડી. સભ્ય

શ્રી ભગવાનજીભાઇ કારાભાઇ ડાભી

જામનગર

જીલ્લા માનદ અધિકારી

શ્રી મણીલાલ જેઠાભાઇ વણકર

મહિસાગર-લુણાવાડા

તાલુકા માનદ અધિકારી

શ્રી અનારજી અજુજી ઠાકોર

પાટણ

જી.આર.ડી. સભ્ય

શ્રીમતી લાડુબેન લીંબાભાઇ ચમાર

મહિસાગર-લુણાવાડા

તાલુકા મહિલા સંગઠક

શ્રી પ્રવિણભાઇ મગનભાઇ પરમાર

ગાંધીનગર

તાલુકા માનદ અધિકારી

શ્રી ગુમાનભાઇ રૂપસિંગભાઇ રાઠવા

પંચમહાલ-ગોધરા

જી.આર.ડી. સભ્ય

શ્રી ઉપેન્દ્રસિંહ ભગવાનસિંહ ઠાકોર

પંચમહાલ-ગોધરા

જી.આર.ડી. સભ્ય

૧૦

શ્રી રાજેશભાઇ સુર્યબલી ગુપ્તા

નવસારી

તાલુકા માનદ અધિકારી

 

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 27-01-2020