હું શોધું છું

હોમ  |

નિર્ણય લેવાની કાર્યપદ્ધતિ
Rating :  Star Star Star Star Star   

ચેનલ ઓફ સબમીશન

હોમગાર્ડઝ, હેડકવાટર્સ ખાતે ફાઇલની નોંધ કલાર્ક તરફથી નિયમોને આધીન કરવામાં આવે છે. તેની ઉપર સીનીયર કલાર્ક, મુખ્ય કારકુન, કચેરી અધિક્ષક, જુનીયર સ્ટાફ ઓફિસર, સીનીયર સ્ટાફ ઓફિસર, નાયબ કમાન્ડન્ટ જનરલ અને કમાન્ડન્ટ જનરલ સુધી નિર્ણય અર્થે રજુ કરવામાં આવે છે.

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 30-07-2015