હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી બી. વી. રાણા
હોદ્દો નાયબ કમાન્ડન્ટ જનરલ હોમગાર્ડઝ
સરનામું  ડાયરેક્ટર જનરલ હોમગાર્ડઝ અને નાગરિક સંરક્ષણ ટ્રાન્સફરી હોસ્ટેલ, પોલીસ હેડક્વાર્ટસ ની સામે,શાહીબાગ, અમદાવાદ– ૩૮૦૦૦૪,
ગુજરાત,
ભારત
ફોન ૨૫૬૨૧૧૬૧, ૨૫૬૨૧૧૭૩, ૨૫૬૨૧૧૫૬
મોબાઇલ ૯૯૭૮૪૦૫૮૮૩
ફેક્સ ૦૭૯ ૨૫૬૨૭૪૫૫
ઇ-મેઇલ dydg-homegrd-ahd@gujarat.gov.in
 
રહેઠાણ સંપર્ક
સરનામું ૩,ચંદ્રોદય એપાર્ટમેન્ટ, ભાઇકાકાનગર, થલતેજ, અમદાવાદ.,,
Cadre :
GPF No :
 

આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 01-06-2020