હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી એસ એલ પટેલ
હોદ્દો જુનીયર સ્‍ટાફ ઓફિસર (તાલીમ)
સરનામું  કમાન્ડન્ટ જનરલશ્રીની કચેરી હોમગાર્ડઝ હેડકવાટર્સ,
લાલદરવાજા,
અમદાવાદ,
ગુજરાત,
ભારત
ફોન ૦૭૯-૨૫૫૦૭૨૩૯
મોબાઇલ 9428132352
ફેક્સ 25627455
ઇ-મેઇલ
 

આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 01-06-2020